OM LIMAC

Om LIMAC

LIMAC är ett socialt företag vars övergripande mål är att skapa

arbetstillfällen för dem som står utanför, eller som inte fått tillträde

till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra

arbetshinder. Allt ekonomisk överskott återinvesteras i den egna verksamheten.

LIMAC drivs som ekonomisk förening och fungerar som komplement till Tranemo kommun och Arbetsförmedlingen. Vi arbetar för ökad samverkan mellan dessa

aktörer och näringslivet. LIMAC består idag av fyra andelsägare som erbjuder arbetstillfällen och fortbildning för deltagarna, Nätverket Sverige Lettland,

Länghems pastorat, Sensus samt den ideella föreningen Kultur 1740.

Vi erbjuder kvalificerad hjälp ut mot arbetslivet samt rådgivning och studeri och yrkesval. Vårt syfte och målsättning är att motivera och stärka våra deltagare, ge dem en möjlighet till en meningsfull vardag och rusta dem för en framtida anställning eller studier.

Detta gör vi genom en individanpassad arbetsplan, rådgivning om studier och yrkesval samt arbetsträning, dels i secondhandbutiken Återbruk, dels genom legoarbete i Verkstan samt genom handledda grupper som utför hemnära tjänster åt företag och privatpersoner.


Läs gärna mer om dessa områden under respektive flik ovan.